Gebruiksvoorwaarden

Welkom bij plinkonederland.top. Deze website wordt beheerd door [Naam bedrijf]. Door gebruik te maken van deze website stemt u in met de onderstaande gebruiksvoorwaarden. Lees deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u de website gebruikt.

Geaccepteerd gebruik

U stemt ermee in om de website uitsluitend te gebruiken voor legale doeleinden en op een wijze die geen inbreuk maakt op de rechten van andere gebruikers van de website of derden. U stemt ermee in om de website niet te gebruiken op een manier die schadelijk, illegaal, bedreigend, beledigend, lasterlijk, vulgair, obsceen, aanstootgevend of anderszins ongepast is.

  • U mag geen materiaal of inhoud uploaden of verspreiden dat virussen, trojans, wormen, spyware, adware of ander schadelijk materiaal bevat
  • U mag geen data mining, robots of soortgelijke data verzamelings- en extractietechnieken gebruiken op deze website zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van plinkonederland.top

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze website, inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, logo's, geluiden, video's, en software, is eigendom van plinkonederland.top en is beschermd door intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrecht en merkenrecht. U mag de inhoud van deze website niet reproduceren, wijzigen, verspreiden, publiceren, verkopen, licenseren, afgeleide werken creëren of anderszins gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van plinkonederland.top.

  • U mag de naam of het logo van plinkonederland.top niet gebruiken of reproduceren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming
  • U mag geen inhoud van deze website gebruiken voor commerciële doeleinden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming

Privacybeleid

Het Privacybeleid van plinkonederland.top legt uit welke informatie we verzamelen, hoe we deze informatie gebruiken en hoe we deze informatie beschermen. Door gebruik te maken van deze website stemt u in met het Privacybeleid van plinkonederland.top.

Aansprakelijkheid

plinkonederland.top is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale of gevolgschade die voortvloeit uit of op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van deze website. Het gebruik van deze website is voor uw eigen risico.

  • plinkonederland.top is niet verantwoordelijk voor de inhoud van externe websites waarnaar wordt gelinkt vanaf deze website
  • plinkonederland.top biedt geen garantie voor de nauwkeurigheid, volledigheid of betrouwbaarheid van de inhoud op deze website

Wijzigingen

plinkonederland.top behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden op elk moment te wijzigen. Het is uw verantwoordelijkheid om regelmatig de gebruiksvoorwaarden te controleren op wijzigingen. Het voortgezette gebruik van de website na wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden geeft aan dat u de gewijzigde gebruiksvoorwaarden accepteert.

Voor vragen of opmerkingen over deze gebruiksvoorwaarden kunt u contact met ons opnemen via [e-mailadres].